Når der er uro i den voksne familie

For de fleste er familien noget af det vigtigste vi har og det fylder derfor meget hvis der opstår større uenigheder eller uvenskab. Der er konflikter i alle familier og det er helt normalt, de skal have plads til at være der. Det der er afgørende, er den måde hvorpå vi håndterer disse konflikter i familien. Hvis vi ikke får håndteret dem gennem tiden er det at de kan udvikle sig til større og længerevarende konflikter der igen ofte fører til uvenskab og afstand til hinanden. Her oplever jeg at mange reagerer med:

 • Vrede
 • Mistro
 • Beskyldninger
 • Generaliseringer
 • Tristhed

Fælles for disse reaktioner er, at de ikke gavner vores forsøg på at reparere på vores relation, tværtimod kommer vi meget længere væk fra hinanden.

Vil vi derimod gerne forbedre vores forhold til hinanden kan vi;
 • Være lydhør over for de andre
 • Tale ud fra os selv
 • Tro på at de andre i familien gør det bedste de kan
 • Være åbne overfor nye løsninger
 • Prøve at se vores egen andel i konflikten
Jeg har mange der kommer her hos mig, fordi konfliktniveauet i familien er alt for højt og de pågældende  lider under dette. Konflikterne handler oftest om;
 • At der ikke er blevet sagt fra
 • At man ikke er blevet hørt
 • Uenighed om ting der er blevet sagt eller gjort
 • At der ikke er blevet talt om ovenstående.

Et forløb her ville typisk bestå af tre samtaler til at starte med. Den første samtale handler om at få klarlagt hvordan alle deltagere oplever konflikten. Efterfølgende fortæller de enkelte familiemedlemmer hvad de gerne vil have ud af at komme her. Dernæst tager vi fat i de oplevelser der er omkring konflikten; Hvordan føles det, hvad gør det ved relationen og hvordan kan der tales om dette på en god og konstruktiv måde. Til slut taler vi om hvilke nye tiltag der kan laves og hvordan de kan udføres i familien.

Alene det at få fortalt hvordan man har det med den konflikt der er i familien, kan være meget forløsende, især hvis det er en konflikt, der har stået på i længere tid.

Der findes ingen enkle løsninger der passer til alle, da alle familier er forskellige og således også de udfordringer der er. Det vil derfor også være forskelligt hvad der er brug for i de enkelte samtaler, hvilket jeg altid tager højde for.

Alle familier er velkommen her uanset konfliktens omfang eller tema.

Ditte Rosschou