Det gamle og det nye børnesyn

Hvis vi ser på opdragelse gennem tiden, må vi nok konstatere at det gamle børnesyn har været meget dominerende. Helt tilbage i tiden tænkte man på børnene som en slags tomme kar, som de voksne skulle udfylde, så de kunne blive til ordentlige mennesker. Det var børnenes ansvar at makke ret, så de voksne kunne udøve deres opdragelse. For at opretholde respekten for den voksne krævede det en stor magtudøvelse fra den voksnes side. Denne magt blev ofte udøvet ved fysisk afstraffelse, skældud og en meget hård tone over for børnene.

Nu er vi godt klar over at skældud ikke virker og gør mere skade end gavn, men alligevel hænger denne metode ved. Men hvorfor? Mange heroppe giver udtryk for at det er svært at finde en anden metode til at opdrage på deres børn. De fortæller også at der kan være et stort kontroltab ved ikke at sætte sig i respekt og udøve sin “magt” som forælder.

Mange af os er  opvokset med en grad af det gamle børnesyn, hvilket vi ofte tager med os når vi selv skal opdrage vores børn. I det gamle børnesyn bliver vi hurtigt optaget af hvad vores børn gør og ikke så meget hvordan de har det. I dag ved vi, at det er vigtigt, at der er ligeværdighed i vores relation til barnet og at dette kræver voksne, der er tydelige og personlige. Når vi praktiserer det gamle børnesyn, er der meget fokus på rigtig og forkert, skyld og skam. Forskellen fra dette og så til den nye børnesyn er at børn og voksne er ligeværdige men ikke ligestillede. Det vil sige, at det stadig er de voksne der viser vejen, men at vi ikke agerer som magthavere der udstikker ordrer.

Lad mig give et par eksempler på forskellige børnesyn herunder:

Det er mandag eftermiddag hjemme i Mads familie. Mads er 16 år og bor hjemme sammen med sin mor, far og  lillebror på 14, der er ofte mange konflikter over hverdagsting i familien og tonen bliver hurtig hård i hjemmet. Mads far er kommet hjem og kommer ind på Mads værelse, han sidder og laver lektier “har jeg ikke sagt til dig 1000 gange at du skal tømme opvaskemaskinen og rydde op efter dig på badeværelset?” Mads kigger op

“jo”     

 “jeg siger det jo til  dig hele tiden og alligevel glemmer du det, hvad er der galt med dig?”

Mads krymper sig lidt, han er træt af altid at blive skældt ud, han synes egentlig han gør det  han bliver bedt om, men det er aldrig godt nok.Han taler ikke rigtig med sine forældre om det, for ender det altid i et skænderi.

Det er aften og Vilma skal ud og have børstet sine tænder, hun er 5 år og bor sammen med sin mor, far og storesøster på 7 år. Der er ofte roligt hjemme i familien men der kan også sagtens være konflikter. Vilmas mor gentager at hun skal gå ud og børste sine tænder, men det vil Vilma ikke, hun løber lidt rundt og sætter sig så ved tv et. Vilmas mor kommer over til hende og sætter sig ved hende “Vilma, vi skal have børstet dine tænder nu, skal jeg gå med  dig derud og hjælpe dig lidt?” Vilma kigger op på sin mor og nikker. Da de rejser sig op tager hun sin mor i hånden, det er dejligt at få lidt hjælp-og sin mor

Det jeg tit oplever heroppe i min praksis er, at de fleste forældre egentlig gerne vil have et godt og tillidsfuldt forhold til deres børn. Men jeg oplever samtidig at det kan være svært at finde de rigtige værktøjer frem, når konfliktniveauet stiger og vores værktøjskasse er lidt tom. Lige der har vi en tilbøjelighed til at finde “den gamle hammer” frem og køre afsted med det gamle børnesyn. Herefter bliver konfliktniveauet som regel endnu højere og vi oplever at der kommer en afstand mellem os og vores børn, hvilket  ikke var hensigten.

Herunder har jeg samlet lidt værktøjer til at styrke relationen til dit barn.

5 værktøjer til at opnå en positiv relation til dit barn

  • Hav altid fokus på kontakten først, jeg bruger denne ligning: KONTAKT-RELATION-SAMARBEJDE
  • Vær personlig og tydelig i relationen, så dit barn ikke er i tvivl om hvad du mener. Sig JA når du siger JA og NEJ når du mener NEJ.
  • Vær lydhør overfor dine børn og tag dig tid til at forstå hvad det egentlig er de siger.
  • Anerkend dit barns følelser, også når de ikke er så flotte. Følelser er en naturlig del af livet og for børn kan de komme hele følelsesregistret igennem på 5 minutter.
  • Bevar så vidt muligt roen i konflikter, det er dig der er den voksne og skal vise vejen. Hvis du er voldsom og skælder ud vil dit barn ofte gøre det samme.

Ditte Rosschou