En jul uden børnene, et blogindlæg om jul i skilsmissefamilier

Drømmen om den lykkelige juleferie.

Forleden kom en far herop, han var lige blevet skilt.

Han fortalte at han sådan trængte til ferie, der var så travlt på arbejdet og han kunne så godt bruge et lille pusterum. Men han glædede sig ikke til juleferien i år. I februar blev han skilt og nu kom så den første jul uden børnene juleaften. Han beskrev en følelse af tomhed og ensomhed, der allerede var sneget sig ind på ham nu. Hans børn var 9 og 11 år.

Tanken om ikke at være sammen med børnene juleaften var ham meget fjern. Han ville gerne vide om noget  kunne gøres, så det ikke ville føles så svært. Stemningen mellem ham og børnenes mor var anspændt, det var ham der ville skilles og hun var meget vred på ham. De var derfor blevet enige om, at holde julen hver,  for sig for ikke at skulle skændes og være uvenner foran børnene.

Så, retningslinjerne var lavet og dagene organiseret, men faderens følelser omkring det kunne ikke sættes i system eller fikses.

Dette vil være et velkendt scenarium for mange forældre. Den første jul hvor familien bliver splittet op, vil være svær for alle der er involveret. Drømmen om den lykkelige jul er brast og tilbage er der så, at skulle hanke op i sig selv og finde en ny vej, hvilket kan være ganske svært.

I denne situation talte vi en del om at anerkende de svære følelser, de er der og det er ok.. Så snart faderen går ind og anerkender dette, vil det sandsynligvis også blive nemmere for han børn at finde ro i alt det nye. Barnet kan nemlig godt mærke, når vi er på overarbejde og synes det er svært, det smitter. Det må det også gerne, men så er det vigtigt

at italesætte det i børnesprog.

Det kunne lyde således:

”Jeg kommer helt sikkert til at savne jer juleaften, men vil så glæde mig over at skulle holde jul sammen med jer 1. juledag, hvor det så vil blive vores juleaften. Selve juleaften vil jeg hygge mig med farmor og farfar, vi skal nok komme til at have en dejlig aften”

På denne måde anerkender faderen, både overfor sig selv og børnene, at de kommer til at savne hinanden, samtidig med at han får sagt at han nok skal klare den.

Den måde vi melder os selv ud, vil være den måde vores børn opfatter situationen. Når vi kan anerkende vores egne følelser, afgrænse os selv og give en melding om at det kommer til at gå-så finder barnet mere ro.  Barnet finder ro i den voksne der tør stå ved sig selv, men stadig kan bære sig selv og være voksen.

Hvad kan du gøre som nyskilt i julen?

 • Få lavet nogle klare aftaler om, hvornår du kan holde en juleaften med dit barn, hvis ikke i vælger at holde det sammen. Lav aftalerne, så der også bliver taget højde for barnets behov. Barnets behov er ikke altid at holde 5 juleaftener i træk, det er mest for de voksnes skyld.
 • Anerkend at det er en omvæltning og bed gerne dine nære om hjælp og opbakning
 • Tal med barnet om hvad der skal ske og fortæl om dine egne følelser i børnesprog
 • Tal med den anden forælder om koordinering af julegaver og fordel det mellem jer. Undgå at overgå hinanden.
 • Det er de voksnes ansvar at stemningen bliver så god og positiv som muligt. Overlad aldrig ansvaret til barnet, et barn har brug for en tydelig voksen til at vise vejen.
 • Tal med barnet om julen og hvilke traditioner, der er vigtige for barnet. Undlad at spørge: ”Hvor vil du gerne holde jul i år?”, da det kan være en svær situation. Spørg hellere: ”Hvad kan du bedste lide ved julen?” og ”Hvad er det sværeste ved den måde vi skal holde jul på?”
 • Og husk så, at både børn og voksne har brug for at slappe af i julen.

I det ovenstående eksempel var konfliktniveauet højt mellem faderen og moderen. Hvis det er tilfældet har Børns Vilkår nogle rigtig fine redskaber til hvad I kan gøre, hvis samarbejdet er svært.

Konflikthåndtering og samarbejde mellem forældre

 • Søg hjælp, hvis I har svært ved at håndtere uenigheder og konflikter sammen
 • Hvis det ikke er muligt at søge hjælpen sammen, så gør det alene. At få hjælp til at håndtere og forstå egne følelser – og selv agere konfliktnedtrappende kan stadig gavne jer begge og jeres barn
 • Vær opmærksomme på, hvordan jeres familie og netværk taler om den anden forælder. Det kan være meget vanskeligt for barnet, hvis familiemedlemmer, venner og andre taler dårligt om den ene forælder
 • Hvis I kommunikerer over e-mail eller sms, så vær opmærksom på, at det er let at misforstå hinanden på skrift
 • Vær opmærksom på, at børn kan reagere forskelligt i de to hjem, blandt andet på grund af forskellige hensyn til forældrene. Giv derfor slip på kampen om sandheden. (Børns Vilkår 2019)

Ditte Rosschou